คำถามที่พบบ่อยของโรงเรียน

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน Maths-Whizz ใช่ไหม คุณอยู่ถูกที่แล้ว...

วิธีสะสมคะแนนต้องทำอย่างไร

เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จ จะได้คะแนนตามที่กำหนดไว้ในแต่ละบทเรียน โดยอาจได้คะแนนสูงสุด 15 คะแนนต่อบทเรียน และ 30 คะแนนในแต่ละแบบทดสอบ และหากทำคะแนนและเวลาได้ดีขึ้นใน ‘เล่นอีกครั้ง’ ก็จะได้คะแนนมากถึง 10 คะแนน ซึ่งสามารถนำคะแนนที่สะสมไปใช้ซื้อของในร้านค้า Whizz

จะเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งานหรือวันเกิดของนักเรียนได้อย่างไร

เข้าไปที่ห้องเรียนของนักเรียนคนนั้นๆ ในหน้าสรุปบัญชีผู้ใช้ > เลือก รูปดินสอและกระดาษที่อยู่ข้างๆ ชื่อของนักเรียน > ปรับเปลี่ยนข้อมูล > กด บันทึก

ติดต่อสั่งซื้อ Maths-Whizz ได้ที่ไหน

หากท่านต้องการสั่งซื้อ Maths-Whizz ให้กับโรงเรียนของท่าน กรุณาติดต่อ 0-2662-3000 ต่อ 4315, 4449

หากต้องการข้ามบทเรียนต้องทำอย่างไร

ไปที่หน้าหลัก > เลือก ‘จัดการชั้นเรียน’ > เลื่อนหาชื่อนักเรียน และจะพบปุ่ม ‘ข้าม’
แต่ครูควรอ่านคำแนะนำในการข้ามบทเรียนก่อนทุกครั้ง เนื่องจากปกตินักเรียนควรได้เรียนรู้บทเรียนตามลำดับที่เหมาะสมกับตัวนักเรียน
หมายเหตุ: ไม่สามารถข้ามแบบทดสอบได้

จะส่งข้อความไปที่ห้องเรียนหรือนักเรียนแต่ละคนได้อย่างไร

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ > เลือก รายงาน > เลือก รายงานประจำห้องเรียน > เลือก รูปซองจดหมายที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ
หมายเหตุ: นักเรียนไม่สามารถส่งข้อความกลับมาหาท่านได้

ทำไม Maths-Whizz จึงจัดเป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล

การที่ Maths-Whizz มีการทดสอบเพื่อประเมินครั้งแรก และการทดสอบเพื่อประเมินตามที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ Maths-Whizz เป็นระบบการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับเด็กแต่ละคน เพราะเป็นระบบที่เด็กๆจะได้รับบทเรียนและความช่วยเหลือที่เหมาะสม ตามระยะเวลาและความสามารถเป็นรายบุคคล และ Maths-Whizz ยังทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กๆ ให้สามารถเรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

เวลาการใช้งาน Maths-Whizz คำนวณจากข้อมูลใดบ้าง

เวลาการใช้งานคำนวณจาก ผลรวมของเวลาที่เข้าใช้งานในส่วนของติวเตอร์และเล่นอีกครั้งเท่านั้น สำหรับเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของเวลาการใช้งาน โปรแกรมนี้จะเริ่มนับเวลาเมื่อเด็กคลิกเริ่มคำถามแรก โดยเด็กจะต้องตอบคำถามทุกข้อให้เสร็จในแต่ละบทเรียนหรือการทดสอบแต่ละครั้ง ระบบจึงจะบันทึกเวลาการใช้งานและแสดงผลไว้ในรายงานประจำตัว

ควรเข้าใช้งาน Maths-Whizz บ่อยแค่ไหน

เราแนะนำให้เด็กเข้าใช้งาน Maths-Whizz เป็นเวลา 45 ถึง 60 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับเด็กที่ต้องการฝึกฝนเป็นพิเศษ แนะนำให้เข้าใช้งาน Maths-Whizz เป็นเวลา 90 นาทีต่อสัปดาห์ เราพบว่าการเข้าใช้งานเป็นเวลา 20 ถึง 30 นาทีต่อครั้ง และ 2 ถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะส่งผลดีที่สุดต่อพัฒนาการของเด็ก

Maths-Whizz อ้างอิงกับหลักสูตรการเรียนการสอนหรือไม่

ใช่ Maths-Whizz อ้างอิงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร สำหรับระบบภาษาไทยเราได้จัดเรียง บทเรียนใหม่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับชั้น

หากนักเรียนยังอ่านหนังสือไม่คล่อง พวกเขาจะใช้งาน Maths-Whizz ได้หรือไม่

ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากทุกบทเรียนที่มีเนื้อหาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะมีเสียงอ่านให้ฟังด้วย เพราะฉะนั้นทักษะการอ่านของนักเรียนจึงไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากนัก

จะแก้ไขอย่างไรเมื่อเจอแต่บทเรียนเดิมๆ

ต้องเข้าไปเคลียร์แคช (clear cache) และประวัติ (history) ในระบบตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่ บางครั้งอาจต้องเข้าไปจัดการกับไฟล์ชั่วคราว (temporary internet file) ด้วย และมักจะพบใน preferences หรือ option menu ในเบราว์เซอร์ของท่าน

อายุทางคณิตศาสตร์คืออะไร

อายุทางคณิตศาสตร์ คือคำนิยามที่ Maths-Whizz ใช้กำหนดความสามารถทางคณิตศาสตร์ คล้ายกับ ‘อายุทางการอ่าน’ ที่ช่วยแยกแยะความสามารถในการอ่านของเด็กนักเรียน
อายุทางคณิตศาตร์เป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบกับความสามารถโดยเฉลี่ยของเด็กในกลุ่มอายุนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กมีอายุทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 8.25 หมายความว่า
มีความสามารถทางคณิตศาสตร์เท่ากับเด็กที่มีอายุ 8 ปี 3 เดือน เป็นต้น

การประเมินครั้งแรกคืออะไร

การประเมินครั้งแรกคือการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ในแต่ละหัวข้อเรื่องของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบซึ่งโจทย์อาจนำมาจากหัวข้อการเรียนที่เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานกัน เนื่องจากการประเมินครั้งแรกเป็นการค้นหาระดับของแบบฝึกหัดที่นักเรียนแต่ละคนเริ่มรู้สึกว่าเป็นบทเรียนที่ยากสำหรับพวกเขา ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องทำแบบทดสอบด้วยตนเองทั้งหมด โดยไม่มีผู้ใดให้ความช่วยเหลือ และผลการประเมินจะได้รับการบันทึกเป็นรายงานประจำตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล

เนื้อหาของ Maths-Whizz ครอบคลุมระดับชั้นใดบ้าง

เนื้อหาของ Maths-Whizz ครอบคลุมตั้งแต่เนื้อหาของระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าใช้เนื้อหาได้ทั้งหมด

จะเข้าใช้งานได้ที่ไหน

เข้าไปที่ www.whizz.com แล้วใส่ข้อมูลเพื่อลงชื่อเข้าใช้ที่มุมขวาด้านบนของเว็บไซต์

เหตุใดนักเรียนจึงพบว่าบางบทเรียนยากเกินไปสำหรับพวกเขา

การที่นักเรียนพบว่ามีบางบทเรียนยากเกินไป อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือระหว่างที่ทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด ซึ่งครูมักจะช่วยเมื่อพบว่าเด็กๆ แก้โจทย์ปัญหาไม่ได้ แต่ Maths-Whizz จำเป็นต้องทราบว่านักเรียนเข้าใ
จเนื้อหานั้นๆ หรือไม่ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลถึงการให้บทเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน
2. นักเรียนไม่มีสมาธิหรือเหนื่อยล้า

วิธีแก้ปัญหา:
1. ถามนักเรียนว่า คำถามนั้นๆ ต้องการถามอะไร บางครั้งการที่นักเรียนได้พูดสิ่งที่พวกเขากำลังคิดจะช่วยให้เข้าใจคำถามมากขึ้น

2. หยุดพักบ้าง บางครั้งการพักสมองและสายตาเพียงระยะเวลาสั้นๆ จะช่วยให้นักเรียนหายจากความเหนื่อยล้า

3. หากบทเรียนยากเกินไป ก็ปล่อยให้นักเรียนใส่คำตอบที่ผิด พวกเขาจะได้รู้สึกว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่เสมอไป และ Maths-Whizz ก็จะปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนเอง

เหตุใดนักเรียนจึงพบว่าบางบทเรียนง่ายเกินไปสำหรับพวกเขา

เหตุผลหลักที่บทเรียนง่ายเกินไปสำหรับนักเรียนเป็นเพราะว่า ในบทเรียนก่อนหน้านี้ นักเรียนตอบคำถามผิดบ่อยเกินไป หรือตอบว่า ‘ฉันไม่รู้’ ระหว่างการทำการประเมินครั้งแรก

วิธีแก้ปัญหา:
1. ให้นักเรียนทำการประเมินตนเองอีกครั้ง โดยอธิบายนักเรียนว่า ผลการประเมินจะบอกให้ทราบว่าความสามารถของนักเรียนอยู่ในระดับใด เมื่อนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง พวกเขาก็จะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น

2. บอกให้นักเรียนทราบว่า พวกเขาจะได้คะแนนเพิ่มขึ้น หากใส่คำตอบที่ถูกต้องในการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเอง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กๆ มีความพยายามมากขึ้นในการหาคำตอบที่ถูกต้อง

3. บอกให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ได้รับให้เสร็จแม้จะรู้สึกว่ายากเกินไป ความยากของบทเรียนที่นักเรียนได้รับ จะเป็นไปตามความสามารถของแต่ละคน ถ้าบทเรียนนี้นักเรียนตอบถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ บทเรียนถัดไปก็จะยากขึ้น

การใช้โปรแกรม Maths-Whizz คอมพิวเตอร์ที่ใช้ต้องมีระบบขั้นต่ำอย่างไร

• Chrome 63+/MS Edge 79+/Safari 11+/Firefox 61+/Samsung Internet 8+

• ขนาดของจอภาพขั้นต่ำ 7.9 นิ้ว (ขนาดแนะนำสำหรับการใช้งาน)

• มี WebGL ที่เปิดใช้งานเบราว์เซอร์และกราฟิกได้

• หน่วยความจำ 2GB

• ความเร็วอินเทอร์เน็ต 0.5Mbps (เมื่อนักเรียนใช้งานพร้อมกัน)