Whizz Education ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างมาก

เราเก็บข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้เว็บไซต์ เราจึงอยากให้คุณเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บและนำไปใช้งานอย่างไร
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งชนิดของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม การนำข้อมูลไปใช้งาน
และวิธีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับเว็บไซต์ whizz.com (“เว็บไซต์”) ที่เป็นของบริษัท Whizz Education Limited

เราคำนึงถึงความต้องการที่จะป้องกันข้อมูลของเด็กที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่ตลอดเวลา
การที่นักเรียนจะเข้าใช้งานบริการด้านการสอนออนไลน์ของ Maths-Whizz บนเว็บไซต์ (ที่ไม่ใช่การทดลองใช้แบบไม่ระบุตัวตน)
พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฏหมายจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Maths-Whizz ให้กับนักเรียน ในการสร้างบัญชีผู้ใช้นั้น
พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฏหมายจะต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการและข้อตกลงอื่นๆที่ระบุไว้ใน “ข้อตกลงการสมัครใช้บริการ”
ซึ่งประกอบด้วยส่วน Tutoring Plus for Parents และ Tutoring Plus for Schools ที่สามารถอ่านได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้:ข้อตกลงการสมัครใช้บริการ

บทนำ

Whizz Education ให้ความสำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดแก่ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม
เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น บุคคลทั่วไป ผู้ลงทะเบียน ผู้สมัครใช้บริการ Maths-Whizz Tutoring และ/หรือ
Maths-Whizz Tutoring Plus และนักเรียนที่ผู้สมัครใช้บริการ ผู้สมัครใช้บริการ Maths-Whizz Tutoring Plus for Schools
เราตระหนักดีถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของเด็กไว้อย่างดีที่สุด โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีกระบวนการเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งผู้สมัครใช้งานผ่านโรงเรียนและสมัครส่วนตัว ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว
สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ [email protected]
ซึ่งอีเมลนี้ป้องกันการเป็นอีเมลสแปมไว้แล้ว

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ขึ้นต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณเข้าดู
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับไซต์นี้เท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ว่าจ้างคือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำไปใช้ได้กับสมาชิกของ Maths-Whizz
Tutoring และ Maths-Whizz Tutoring Plus และนักเรียน และ/หรือ คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำไปใช้ได้กับ Maths-Whizz Tutoring ในส่วนโรงเรียน
และ Maths-Whizz Tutoring Plus ในส่วนโรงเรียน

Whizz Education เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้ลงทะเบียนไว้ที่ UK’s Information Commission ส่วนควบคุมข้อมูล ตามพระราชบัญญัติ Data Protection Act 1998

Company Name:

Whizz Education

Registered Office:

Macmillan House
Paddington Station
London
W2 1FT

Registered Number: 4494788
Data Protection Registration Number: Z8747153

วิธีการหลักที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะนักเรียน มีดังนี้

 • การใช้แบบฟอร์มสอบถามและลงทะเบียน
 • กระบวนการคิดเงินที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • การมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเราอย่างสมัครใจผ่านกรณีอื่นๆ (เช่น โดยอีเมล)

ข้อมูลที่เราเก็บตลอดเวลาอาจรวมถึง

 • ชื่อและเพศของผู้สมัครใช้บริการ
 • ที่อยู่บ้านหรือที่อยู่อื่นๆของผู้สมัครใช้บริการ
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครใช้บริการ
 • ที่อยู่อีเมลของผู้สมัครใช้บริการ
 • รายละเอียดการชำระเงินของผู้สมัครใช้บริการ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ชื่อ วันเกิด เพศ และโรงเรียนของนักเรียนที่ถูกลงทะเบียนไป
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของนักเรียนหลายคนที่ถูกลงทะเบียนโดยผู้สมัครใช้บริการคนเดียวกัน

เรายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของนักเรียนใน Maths-Whizz Tutoring และ/หรือ Maths-Whizz Tutoring Plus รวมถึงเวลาที่เข้าเยี่ยมชม Whizz.com ทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนใดๆที่ผ่านการประเมินดังที่การประเมินได้บ่งบอกไว้ คะแนนที่นักเรียนได้

จากแบบฝึกหัด และระดับอายุที่นักเรียนได้ในระดับ Maths-Whizz ต่างๆ

เรายังเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมโดยผู้ใช้งาน Maths-Whizz Tutoring และ Maths-Whizz Tutoring Plus กรุณาดูรายละเอียดในส่วนการใช้งานคุกกี้

การใช้งานและเปิดเผยรายละเอียดผู้ใช้

ข้อมูลส่วนตัวใดๆของผู้สมัครใช้บริการหรือนักเรียน เราจะนำไปใช้งาน และ/หรือเปิดเผยรายละเอียดผู้ใช้
เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

 • บริการให้ข้อมูลแก่นักเรียนที่สมัครลงชื่อใช้
 • ส่งข้อมูลการใช้งาน Maths-Whizz Tutoring และ/หรือ Maths-Whizz Tutoring Plus ให้กับนักเรียนคนดังกล่าวจัดการกับคำสั่งซื้อ การลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน และการติดต่อสอบถาม
 • ตรวจสอบบัตรเครติดโดยส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้สมัครใช้บริการไปยังหน่วยงานอ้างอิงบัตรเครดิตที่จะบันทึกว่ามีการตรวจสอบเครดิตเกิดขึ้น
 • เปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวบางอย่างของผู้สมัครใช้บริการให้กับธนาคาร ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้จัดการการชำระเงินเพื่อตั้งบัญชีการชำระเงินอย่างต่อเนื่องและ/หรือชำระหนี้โดยตรง
 • กระบวนการวิจัยทางการตลาด
 • จัดการแข่งขัน
 • ส่งข้อมูลให้กับผู้สมัครใช้บริการ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามี (เฉพาะในกรณีที่ผู้สมัครใช้บริการตกลงยอมรับข้อมูลดังกล่าว)
 • รวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อของนักเรียนผู้สมัคร ด้วยข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลนักเรียนคนอื่น รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลนั้นให้ผู้ใช้งานอื่น และ/หรือองค์กรภายนอก
 • ใช้งานคุกกี้ – กรุณาดู “การใช้คุกกี้และอุปกรณ์ติดตามอื่นๆ”
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราติดต่อตามสมควร เพื่อให้พวกเขาสามารถให้บริการเรา เช่น การจัดการหรือเก็บรักษาข้อมูลแทนเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเว็บไซต์หรือการดำเนินธุรกิจต่างๆ ผู้ที่ทำธุรกิจของเราต่อ หรือตามคำสั่งศาล หรือถ้าเราถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

เรายังใช้ข้อมูลรวม (ไม่มีการระบุตัวตนของบุคคลใดๆ)

 • ในการสร้างข้อมูลการตลาด
 • ช่วยการพัฒนายุทธศาสตร์
 • เพื่อส่งมอบข้อมูลให้กับผู้สมัครใช้บริการปัจจุบันและที่จะเป็นในอนาคต กับหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านการศึกษา
 • เพื่อตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์อาจมีแบบฟอร์มที่ทำให้ใครก็ตาม (รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ผู้สมัครใช้บริการและผู้ที่ไม่ใช่นักเรียน) ส่งคำถามมายังเรา หรือสร้างอีเมลจากผู้ใช้คนหนึ่งๆไปยังบุคคลอื่นๆ เช่น พ่อแม่ของผู้ใช้คนนั้น เราเข้าใจอย่างดีว่าผู้ใช้บางส่วนที่ส่งคำถามหรืออ้างอิงเว็บให้กับบุคคลอื่นนั้นอาจเป็นเด็ก ดังนั้นหลังจากที่ใช้งานหนึ่งครั้งดังกล่าวสำเร็จ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวออกจากบันทึกของเราทันที

ถ้าคุณต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก Whizz Education หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เสนอมาจากองค์กรอื่นๆที่เราเลือกสรร กรุณาบ่งบอกความต้องการของคุณด้วยกล่องตัวเลือก
ยินยอมในระหว่างการลงทะเบียน

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ผู้ใช้บริการแต่ละท่านเท่ากับยอมรับการติดต่อจาก Whizz Education
ผ่านทาง Maths-Whizz Tutoring และ/หรือ Maths-Whizz Tutoring Plus หรือไม่ก็ผ่านทางโทรศัพท์
อีเมล หรืออื่นๆ

การใช้คุกกี้และเครื่องมือติดตามอื่นๆ

เราใช้คุกกี้ในการช่วยให้บริการเฉพาะบุคคลของ Maths-Whizz ให้กับผู้สมัครใช้บริการและนักเรียน คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กๆที่ถูกส่งและเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บเว็บไซต์นี้อยู่ เพื่อที่เว็บไซต์จะสามารถ “จดจำ” ตัวของผู้ใช้และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ ข้อมูลนี้อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ (IP) ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ และที่อยู่เว็บไซต์ของหน้าเว็บก่อนหน้า ถ้าผู้ใช้มาถึงเว็บไซต์ของเราผ่านทางลิงก์จากเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือเมื่อให้ยืนยันการสมัครด้วยชื่อและที่อยู่อีเมล

เราใช้ข้อมูลจากคุกกี้สำหรับจุดประสงค์ที่อาจรวมถึง

  • ระบุตัวตนผู้สมัครใช้บริการและนักเรียน และทำให้ผู้สมัครใช้บริการและนักเรียนได้พบกับส่วนเฉพาะบุคคลของ เว็บไซต์ได้
  • ทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนไปมาภายในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
  • ติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ใช้
   คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม นี่จะหมายความว่าการตั้งค่าใดๆอาจต้องถูกใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง คุณสามารถตั้งให้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณไม่รับคุกกี้ใดๆมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ นี่อาจลดความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงส่วนเฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้บริการ ทำให้คุณไม่สามารถใช้ความสามารถและเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้
  • คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม

นี่จะหมายความว่าการตั้งค่าใดๆอาจต้องถูกใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง คุณสามารถตั้งให้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณไม่รับคุกกี้ใดๆมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ นี่อาจลดความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงส่วนเฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้บริการ
ทำให้คุณไม่สามารถใช้ความสามารถและเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.allaboutcookies.org
หัวข้อ ‘manage cookies’ หรือไปที่เมนู”ช่วยเหลือ” ในอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

บางครั้งเราอาจอนุญาตให้บริษัทบุคคลที่สามตั้งคุกกี้ลงบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ Whizz.com, Maths-Whizz Tutoring และ/หรือ Maths-Whizz Tutoring Plus ในจุดประสงค์ที่อาจรวมถึงการวิจัยตลาด การวางโฆษณา การติดตามค่าโฆษณา หรือพัฒนาความสามารถของเว็บไซต์

ความปลอดภัย

ใช้งาน เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลายโดยผิดกฎหมายหรือโดยอุบัติเหตุ และเพื่อปกป้องความลับ
ความถูกต้อง และความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

การถ่ายโอนข้อมูล

อินเทอร์เน็ตคือสิ่งแวดล้อมโลก การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรวบรวมและดำเนินการข้อมูลส่วนตัว สัมพันธ์กับการ
ส่งข้อมูลบนฐานข้อมูลนานาชาติ ดังนั้น สำหรับการค้นดูใน whizz.com และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
กับเรา ผู้ใช้แต่ละคนยอมรับและเห็นด้วยกับกระบวนการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สำหรับการยินยอม
ให้เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณแก่องค์กรภายนอก เพื่อให้องค์กรนั้นส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อเสนอ
การบริการให้คุณ (ตามรายละเอียดดังกล่าว) คุณต้องอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลใดๆของคุณ แก่องค์กรซึ่งมี
ที่ตั้งนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

การเข้าถึงข้อมูลนักเรียน

ถ้าคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือนักเรียนของคุณ หรือต้องการแก้ไขความต้องการทางการตลาด กรุณาติดต่อเข้ามาที่ [email protected] ซึ่งอีเมลนี้ป้องกัน
สแปมไว้แล้ว และต้องใช้ Javascript เพื่อดูรายละเอียดที่ต้องการ
ตามพระราชบัญญัติ Data Protection Act 1998 คุณสามารถขอทำสำเนาข้อมูลส่วนตัวได้ โดยอีเมลติดต่อไปที่ [email protected] หรือเขียนจดหมายไปที่

Nanmeebooks Innovation Co., Ltd.
11 Soi Sukhumvit 31 (Sawasdee), Sukhumvit Rd.,
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110,
Thailand
Phone: +66(0)-2662-3000
Email. [email protected]

อีเมลนี้ป้องกันสแปมไว้แล้ว และต้องใช้ Javascript เพื่อดูรายละเอียดที่ต้องการ ซึ่งเราอาจคิดค่าบริการ
ตามความเหมาะสมในการให้บริการข้อมูลนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

เวลาที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลถูกระบุไว้ด้านบน ในบางครั้งเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราจะตีพิมพ์การเปลี่ยนแปลงใดๆไว้ในหน้านี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแต่ละฉบับจะถูกระบุตัวตนไว้ที่ด้านบนของหน้านี้