บริการ

ตอบสนองความต้องการ

“ถ้าในห้องเรียนมีครูผู้ช่วยสำหรับนักเรียนแต่ละคน คงจะดีไม่ใช่น้อยMaths-Whizz ทำได้แบบนั้น”

Maths-Whizz คือเครื่องมือช่วยครูเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก อายุ 5-13 ปี ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 100,000 คนทั่วโลก ใช้งาน Maths-Whizz เพื่อเพิ่มความสามารถของตนเองด้าน คณิตศาสตร์ Maths-Whizz ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเด็กใน การเรียน และช่วยครูให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดนั่นคือ การสอน

ระบบประเมินแบบบูรณาการ

ระบบการเรียนการสอนของ Maths-Whizz มีทั้งการประเมินเบื้องต้นก่อนใช้งาน และการประเมิน ขณะที่ทำแบบฝึกหัด พร้อมทั้งมีแนวทางการสอนเพื่อให้เด็กพัฒนาความสามารถของตนเองด้วย ระบบการประเมินของเราประกอบด้วย

  • การประเมินตนเองเบื้องต้น จะช่วยให้รู้อายุทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่แท้จริงตั้งแต่แรก
  • การประเมินขณะที่ทำแบบฝึกหัด เมื่อเด็กทำแบบฝึกหัดของหัวข้อเรื่องใดเสร็จ
  • ระบบจะส่งแบบทดสอบสั้นๆมาให้ทำ ก่อนที่เด็กจะไปทำหัวข้อเรื่องอื่นที่ยากขึ้น

คลังเนื้อหา

มีบทเรียนมากกว่า 1,200 บทเรียน ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใบงาน และแบบทดสอบ ที่ครูสามารถเลือกใช้ได้ง่ายๆ เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมความสามารถของเด็ก

ระบบรายงานที่ง่ายต่อการติดตามพัฒนาการ

ระบบรายงานของ Maths-Whizz จะแสดงให้ครูเห็นถึงพัฒนาการของเด็กแต่ละคนในขณะที่ใช้งานซึ่งครูสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของเด็กได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องมีทั้งรายงานประจำตัวนักเรียน รายงานประจำห้องเรียนและรายงานประจำโรงเรียนดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

  • อายุทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับห้องเรียนหรือโรงเรียน
  • ผลการประเมิน
  • พัฒนาการประจำปี
  • หัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์ที่ยังอ่อน
  • ผลสัมฤทธิ์จากการใช้งาน Maths-Whizz

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว

การเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่โรงเรียน เด็กๆสามารถใช้งาน Maths-Whizz ได้ตลอดเวลา ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมให้โรงเรียนและครอบครัวมีความสัมพันธ์ ที่ดียิ่งขึ้น โดยผู้ปกครองสามารถดูพัฒนาการ ของเด็กได้ในขณะที่ใช้งาน Maths-whizz

จุดเด่นของบริการ

Maths-Whizz Teacher's Resource logo Maths-Whizz Tutoring Plus logo
รานงานพัฒนาการตามจริง tick-green
มีการประเมินตลอดเวลา tick-green
บทเรียนแอนิเมชัน tick-blue tick-green
กิจกรรมในห้องเรียน tick-blue
แนะนำการทำแบบฝึกหัด tick-blue tick-green
ดิกชันนารีแบบอินเทอร์แอกทีฟ tick-blue tick-green
แนวทางการจัดการเรียน การสอน tick-blue
แข่งขันกับผู้ใช้งานคนอื่น tick-green
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง tick-green
ระบุจำนวนผู้ใช้ในเครือข่ายโรงเรียน tick-blue
เพิ่มเนื้อหาได้ tick-blue tick-green
อินเทอร์แอกทีฟบอร์ด tick-blue
การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ tick-blue tick-green
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนและครอบครัว tick-green
แผงผังการเชื่อมโยงหลักสูตรไทย tick-blue
การเรียนรู้โดยครูเป็นผู้กำหนด tick-blue